PROGRAMMA

De kampdagen worden van 9 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds goed gevuld met allerhande muzikale activiteiten, uiteraard doorspekt met de nodige ontspanning en een maaltijd op z’n tijd. De typische kampdag bestaat uit instrumentaal samenspel in grote en kleine groepen, volksdans en koor. We sluiten ieder kamp af met een concertje waarop we de andere leden en de ouders tonen waar we afgelopen week mee bezig geweest zijn.


INSTRUMENTAAL

Driemaal per dag wordt een uur instrumentaal ensemble ingericht, ofwel ‘grote groepen’. De deelnemers worden aan het begin van het kamp in 4 groepen onderverdeeld, zodat zowel beginnende muzikanten als de meer gevorderden werken kunnen spelen die hen technisch en muzikaal weten te boeien.


KLEINE GROEPJES

In de ‘kleine groepjes’, die twee sessies van 45 minuten inhouden, worden de leden aangespoord om in groepjes van 3 à 4 samen muziek te spelen. Basisprincipe hierbij is ‘begeleid zelfstandig musiceren’: het is hierbij de bedoeling om binnen het groepje de stukken zelfstandig in te oefenen en te interpreteren, met regelmatige begeleiding en feedback.


VOLKSDANS

Tijdens de activiteit ‘Volksdans’ (ook 2 sessies van 45 minuten) worden dansen uit verschillende delen van de wereld aangeleerd: Balkan, Klezmer, Oud-Vlaamse dansen … maken allemaal deel uit van het repertoire. Ook ’s avonds tijdens de ontspanning is er de mogelijkheid om te volksdansen, gewoon, omdat dat gezellig is en omdat het kan.


KOOR

Het zou jammer zijn zo een veelheid aan stemmen niet te gebruiken om een koor in te richten: tweemaal per dag zingen we een uur lang oude en moderne werken, canons, bewerkte filmmuziek etc.